Polityka prywatności i plików cookies

Spis treści
Część I – Postanowienia ogólne 2
Administrator 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności 2
Zabezpieczenie danych osobowych 2
Twoje prawa dotyczące danych osobowych 2
Prawo sprzeciwu 3
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 3
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 3


Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 3
Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu 3
Pogotowie projektowe 4
Zapisanie się do newslettera 4


Część III – nasze profile w Social media 5
Korzystanie z naszych profili w Social media 5


Część IV – informacje o plikach cookies 6
Wejście na Stronę 6
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 6
Rodzaje plików cookies 7
Jak usunąć pliki cookies 7
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony 8
Zewnętrzne pliki cookies 8Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator


1.    Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
2.    Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 668601. Nasz NIP 593-260-68-67. Nasz kapitał zakładowy wynosi 130 005 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
3.    Możesz skontaktować się z nami:
a.    listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew,
b.    e-mailem na adres: odo@leca.pl
c.    telefonicznie pod numerem: +48 58 772 24 00

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności


Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 
a.    „Strona” – strona internetowa, której strona główna znajduje się pod adresem www.leca.pl, www.lecadom.pl, www.lecakeramzyt.pl
b.    „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c.    „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
d.    „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube oraz inne portale społecznościowe, na których mamy nasze profile.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych


1.    Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
2.    Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych


1.    Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a.    masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
b.    możesz dokonywać ich sprostowania,
c.    możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d.    masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
2.    W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
3.    Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5 Prawo sprzeciwu


1.    Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a.    na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b.    na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
2.    Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania


1.    W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
2.    Polityka znajduje się na stronie polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies oraz w naszej siedzibie.


Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
 

§ 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu


Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1)    Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
2)    W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.

b.    Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
  
c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1)    Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
2)    Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.

e.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. 

f.    Komu przekażemy Twoje dane?
1)    Podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych osobowych dla nas.
2)    Podmiotom dostarczającym nam narzędzia do wysyłki wiadomości e-mail w ramach podjętego przez Ciebie kontaktu. Są to narzędzia: Active Campaign oraz Super Office.

g.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas potrzebny na:
1)    rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie propozycji współpracy. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
2)    jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie.

§ 9 Udział w webinarach lub konferencjach


Jeżeli zgłaszasz za pomocą formularza rejestracyjnego, który można znajdować się poza Stroną, swój udział w organizowanych przez nas webinarach lub konferencjach, zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1)    Wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w danym Wydarzeniu,
2)    marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newslettera za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas newslettery oraz które treści interesują Cię najbardziej.  

b.    Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak mógł zarejestrować swojego (lub reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udziału w danym Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas newsletterów.

d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1)    Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą zawieramy z Tobą (albo z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem), wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes. 
2)    Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań. 

f.    Komu przekażemy Twoje dane?
1)    Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów. Są to narzędzia: Active Campaign oraz Super Office.
2)    Dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online, w tym webinarów. Jest to platrofma Livestorm.
3)    Operatorom płatności, jeżeli dane Wydarzenie jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty.
4)    Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.

g.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas:
1)    niezbędny do wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w Wydarzeniu oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
2)    prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 10 Pogotowie projektowe


Jeżeli korzystasz z naszej bezpłatnej usługi „Pogotowie projektowe”, która jest opisana na naszej Stronie, to zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wykonania umowy o świadczenie usługi Pogotowie projektowe.
b.    Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie zrealizować naszej usługi na Twoją rzecz, jeżeli będzie wymagała ona dodatkowego kontaktu z Tobą. 

d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy. 

e.    Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych osobowych dla nas.

f.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas trwania umowy o świadczenie usługi Pogotowie projektowe oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.

§ 11 Zapisanie się do newslettera


Jeżeli zapisujesz się na Stronie do naszego newslettera, to zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b.    Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji w jego ramach.

d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1)    Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
2)    Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań. 

f.    Komu przekażemy Twoje dane?
1)    Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów. Są to narzędzia: Active Campaign oraz Super Office
2)    Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
3)    Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Strony. 

g.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Możesz zrezygnować z subskrypcji klikając link do rezygnacji udostępniany w każdym newsletterze lub wysłać powiadomienie w formie tekstowej pocztą elektroniczną na adres: odo@leca.pl


Część III – nasze profile w Social media

 

§ 12 Korzystanie z naszych profili w Social media


Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a.    Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1)    udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
2)    prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
3)    udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
4)    marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
5)    statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

b.    Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
  
c.    Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) lub zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d.    Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

e.    Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem. 

f.    Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

g.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas:
1)    potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
2)    obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.


Część IV – informacje o plikach cookies

 

§ 13 Wejście na Stronę


Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwaniu dostępu do znajdujących się w nich informacjach. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

§ 14 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy


1.    Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
2.    Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a.    zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji,
b.    marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś na Stronie,
c.    statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony.
3.    W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
a.    ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
b.    naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś na naszej Stronie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań na Stronie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
c.    Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
d.    pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
e.    Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
f.    będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;
g.    przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
h.    udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań na Stronie, w tym oglądanych produktów.

§ 15 Rodzaje plików cookies


Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
a.    sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
b.    czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić),
c.    stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić),
d.    zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.

§ 16 Jak usunąć pliki cookies


1.    Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
2.    Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
3.    Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
    Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
    Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
    Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
    Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
    Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

§ 17 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony


Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc zapisać się do naszego newslettera.

§ 18 Zewnętrzne pliki cookies


1.    Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez 2 lata).
2.    Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
a.     Hotjar Limited. Usługi tej spółki pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony;
b.    Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
c.    AcitiveCampaign, LLC. Narzędzie ActiveCampaign służy do analizy zachowania Twojego na Stronie i optymalizowania wyświetlanych Ci treści, poprzez ich dopasowywanie do Twoich zainteresowań ustalonych na podstawie Twojej aktywności na Stronie;
d.    Facebook Ireland Ltd. Usługi przez nią dostarczane pomagają nam w promocji naszych produktów w Social Media; Spółka ta może także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności Facebooka;
e.    LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz Google Ireland Limited (w zakresie dotyczącym YouTube). Podmioty te mogą także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności LinkedIn oraz portalu YouTube.
3.    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;